Det finns inga sommarläger i nuläget.

Obs!
Man anmäler till den årskursen eleven ska börja i efter sommaren.