Sommarcirkus V24 måndag-fredag
Obs!
Man anmäler till den årskursen eleven ska börja i efter sommaren.

Årskurs 1-2 och 3-4 tränar kl 09:00-12:00
Årskurs 5-7 och 8-gymnasiet åk3 tränar kl 13:00-16:00