Sommarcirkus i Strängnäs 2020 är inte bestämt ännu.
mer info brukar komma i maj 2020

Obs! Man anmäler till den årskursen eleven ska börja i efter sommaren.