Cirkusskola Strängnäs

Årskurs 1-3, Måndagar kl 16:30-17:45

Årskurs 4-6, Måndagar kl 17:45-19:15

Årskurs 7-gymnasiet, Måndagar kl 19:15-20:45

Parakrobatik
Parakrobatik