Cirkusträning Strängnäs

Prova på cirkusträning 25 jan.

Det finns tre olika grupper i nuläget.
Alla grupper tränar på måndagar i Thomas Arenateater.

Årskurs 1-3 16:30-17:45 start v5 slut v19
Årskurs 4-6 17:45-19:15 start v5 slut v19
Årskurs 7-gymnasiet 19:15-20:45 start v5 slut v20

Uppvisning i Strängnäs