Cirkusträning Strängnäs

Nyhet Sommarcirkus V24
I sammarbete med Kulturskolan Strängnäs kommer vi anordna cirkusträning vecka 24.
De yngre årskurs 1-2 och årskurs 3-4 kör på förmidagen kl 09-12.
De äldre årskurs 5-7 och 8-gymnasiet kör på eftermiddagen kl 13-16.
Pris 500kr
Till anmälan.

Terminsgrupper HT2021
Det finns tre olika grupper som teminsgrupper preliminär start V35
Alla grupper tränar på måndagar i Thomas Arenateater.

Årskurs 1-3 16:30-17:45 start v5 slut v19
Årskurs 4-6 17:45-19:15 start v5 slut v19
Årskurs 7-gymnasiet 19:15-20:45 start v5 slut v20

Uppvisning i Strängnäs