Vi på Le Fou har flera olika shower som vi anpassar efter de förutsättningar som finns på spelplatsen.
Vi kan spela i allt från små gymnastiksalar till stora teatrar.
Minimum mått på de olika showerna 
Obs! detta är spelytan, publiken behöver egen plats.

Lilla bredd 4,5m djupp 3m takhöjd 3,5m
Mellen bredd 5,5m djupp 4m takhöjd 4,5m
Stora bredd 7m djupp 6m takhöjd 6,5m